Dette kurset vil gi innsikt om Luther og reformasjonen, og prøver å gi svar på hva dette betyr for oss i dag, 500 år etter. Kurset vil by på refleksjoner rundt å markere reformasjonsjubileet både i trosopplæring og kirke-skolesamarbeid, og gir konkrete tips til opplegg som kan tilbys barn fra 7 til 14 år.

Når: Torsdag 30. mars kl 0930-1530
Hvor: IKO, Colletts gate 43, St. Hanshaugen
Pris: 750 inkl. den nyutgitte boka «Martin Luther og oppslaget på kirkedøra»
(kurset er støttet av Kirkens landsfond)

Meld deg på

Bidragsytere: Inger Bore, undervisningrådgiver i Tunsberg bispedømme, Roger Jensen, Lutherforsker og leder for Pilegrimssenter Oslo, Per Anders Aas, førsteamanuensis i KRLE ved HiOA, Ingunn Aadland og Eldbjørg L. Ekre, rådgivere ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter.
 

Program

09.00 Kaffe og registrering

09.30 Velkommen og introduksjon

09.45  Luther og reformasjonen: Hva var det mest sentrale og hva betyr det for oss i dag – i kirke og samfunn? Hva er luthersk identitet og hva bør kjennetegne luthersk trosopplæring? Hvilken plass har egentlig vektlegging av det konfesjonelle i en økumenisk tidsalder? v/ Roger Jensen

11.00  Pause

11.15  Reformasjonsjubileum, kirke og skole. Hvorfor og hvordan har jubileumsmarkeringen en plass også utenfor det kirkelige? Hvordan kan skoleelever arbeide med reformasjonsjubileet? Prinsipielle refleksjoner og innspill til praksis.  v/ Per Anders Aas

12.00  Lunsj

12.45  Refleksjon og erfaringsdeling: hva skal vi formidle og hvordan?

13.15  Luther øre – presentasjon av opplegg tilknyttet reformasjonen, utviklet og utprøvd i Tunsberg bispedømme.  v/ Inger Bore 

13.55  Pause

14.10  «Martin Luther og oppslaget på kirkedøra» - ideer til trosopplæring og kirke/skole-samarbeid med utgangspunkt i en bok om Luther og reformasjonen. v/ Eldbjørg L. Ekre og Ingunn Aadland

14.50  Kort pause

14.55  Kort presentasjon av noen flere ressurser og muligheter for å markere reformasjonsjubileet. Avsluttende refleksjon: lokale ressurser og lokal handling - hva gjør vi?

15.30  Slutt. Takk for i dag.