I 2016 gikk prisen til Os kyrkjelyd og Skapningsdagane. Les mer om prosjektet her.
 
IKO utfordrer alle som er med i menigheter og kirkelige sammenhenger rundt omkring i Norge, til å foreslå kandidater til Trosopplæringsprisen 2017! 
Vinnerene får 50 000 kroner – og et tilhørende diplom/kunstverk. 

Hvem går prisen til? 
Prisen tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. IKO ønsker å framheve aktiviteter som involverer barn og unge, stimulerer til tverrfaglig samarbeid i menighetene og kan være til inspirasjon for andre.
 
En jury bestående av fire personer avgjør hvem som blir årets vinner. 
 
Hvor? 
Trosopplæringsprisen deles ut på den årlige Trosopplæringskonferansen. I 2017 blir det 17. oktober på The Qube, Gardermoen.
 
Hvem kan sende inn forslag? 
Alle menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som har gode forslag til kandidater som fortjener Trosopplæringsprisen, kan sende inn sine begrunnede forslag. Det er viktig at det oppgis minst to referansepersoner som kan gi utfyllende informasjon om kandidatene som blir foreslått. En av disse må være enten kirkeverge/prost eller undervisningsrådgiver/trosopplæringsrådgiver i det aktuelle bispedømmet, eller tilsvarende for organisasjonene.
 
Hvordan foreslå? 
 
 
IKO – Kirkelig pedagogisk senter står bak prisen sammen med KA - Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kirkerådet.