Prisen tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. Ikke alle kriterier må være oppfylt for å komme i betraktning. Prisen tildeles etter en helhetlig vurdering. Det legges vekt på blant annet:
  • at arbeidet kan være til inspirasjon for andre menigheter og organisasjoner
  • at barn og unge får ta ansvar og bli involvert og at de tas på alvor som selvstendige trossubjekter
  • at barn og unge får bedre kjennskap til den kristne tro og at man klarer å kombinere bredde- og dybdeperspektivet i trosopplæringen
  • at arbeidet er metodisk og at det gjøres bruk av vedtatte planer til kontinuerlig utvikling
  • at det er et kreativt arbeid der en tar initiativ til nye arbeidsformer 
  • at det er godt samarbeid, både innad i virksomheten mellom ansatte og frivillige og utad mellom flere samarbeidsparter
  • at det er godt samspill mellom kontinuerlig arbeid og fasetiltak
  • samspill med hjemmet og familien er et sentralt aspekt
 

Prisen kan deles ut blant alle eierorganisasjonene til IKO.