Ledige stillinger

Kundebehandler til 100% fast stilling.

IKO-Forlaget søker en serviceinnstilt og systematisk medarbeider. Hos IKO blir du en viktig del av et tverrfaglig felleskap!

Arbeidsoppgaver:

  • Telefonhenvendelser og andre kundehenvendelser
  • Medlemsservice for Dåpsklubben Tripp Trapp
  • Resepsjonsoppgaver
  • Ordrebehandling
  • Andre oppgaver i administrasjonsavdelingen

Personlige egenskaper:

  • Serviceinnstilt
  • Punktlig
  • Systematisk og nøyaktig
  • Gode kommunikative evner

Formelle krav:

Flytende norsk, både muntlig og skriftlig.
God kjennskap til norsk kirkeliv er en fordel.

Opplæring i kundedatabasesystem vil bli gitt.

Ansatte må arbeide i samsvar med IKOs basis og formål. Lønn etter KAs lønnsregulativ.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forlagssjef Heidi J. Andersen.
E-post: heidi.andersen@iko.no eller telefon: 971 85 335.

Søknadsfrist: 2.mai

Søknad med CV sendes på e-post post@iko.no eller per post til IKO-Forlaget, Pb 2623 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.

 

Om IKO-Forlaget:

IKO-Forlaget utgir bøker og materiell for barn og unge. Forlaget driver i tillegg Dåpsklubben TrippTrapp og Kirkerotteteater. IKO-Forlaget AS eies av IKO – Kirkelig pedagogisk senter, som er et kompetanse- og utviklingssenter med særlig fokus på kristen oppdragelse og undervisning i hjem, kirke og samfunn. De to selskapene er samloka­lisert med felles ledelse og til sammen 22 ansatte.