IKO: Forside / Tripp Trapp / Katolsk TRIPP TRAPP

Handlevogna er tom

Fakta om IKO

Facts on IKO

Trosopplæringskonferansen

Mentortjenesten

Publikasjoner

Kurs og konferanser

Høringsuttalelser

Kontakt IKO

Gaver til IKO

Katolsk TRIPP TRAPP

Katolsk TRIPP TRAPP

Foto: Lena Skattum

Dåpsklubben katolsk TRIPP TRAPP er et tilbud til alle barn som døpes i Den katolske kirke i Norge og deres foreldre.

Publisert: 10.10.2009 Av: Lena Skattum

Sommeren 2009 skjedde det noe historisk på IKO. Det ble opprettet et samarbeid med Den katolske kirke i Norge. – Mange katolske småbarnsforeldre kjenner TRIPP TRAPP fra Den norske kirken, og har fra tid til annen etterspurt et lignende tilbud i Den katolske kirken, forteller Camilla Cselenyi, ved kateketisk senter i Oslo.

To pakker i året
Kateketisk senter tok kontakt med daglig leder i Dåpsklubben TRIPP TRAPP, Cecilie Holdø. De ønsket et tilbud til katolikker med to pakker i året, og ikke tre, slik originalversjonen av TRIPP TRAPP har. De ville også i første omgang ha en klubb som rettet seg mot barn fra 0-6 år.

– Vi synes det var spennende å skulle samarbeide med et annet kirkesamfunn. Siden de hadde egne ønsker, fant vi det best å skreddersy et opplegg for katolske barn. I første omgang som et prosjekt, men med tanke på at dette skal bli en permanent ordning, sier Holdø.

To ganger i året skal familier som melder seg inn i katolsk TRIPP TRAPP få en pakke hjem i posten. Denne innholder to forskjellige produkter, det kan være barnebøker, CD-er med mer.

Godt samarbeid
– IKO har alltid gjort et godt inntrykk, og er meget velorganiserte. Forlagets lange erfaring, deres kunnskap og gode rutiner og ordninger for utsendelser til husstander, har også talt meget positivt for dette samarbeidet, sier Cselenyi.

Innholdet i pakkene vil være alderstrinnstilpasset barnet. Prosjektet er et ledd i å få egnet trosopplæringsmateriell ut til katolske hjem. Alt materialet i abonnementet er tilpasset for katolske familier av Det kateketisk senter i Oslo.

Bibelfortellingene er felles
– Bibelfortellingene er felles for både den lutherske- og den katolske kirken. Dermed kan de bruke de fleste bøkene våre, sier Cecilie Holdø som gleder seg over at det har begynt å sive inn innmeldinger i katolsk TRIPP TRAPP.

Også biskop i Oslo katolske bispedømme, Bernt I. Eidsvig, er glad for det nye katolske TRIPP TRAPP, og anbefaler alle foreldre som bringer barna sine til dåp i Den katolske kirke å melde seg inn i klubben.