Prismet nr. 02-14

Skole, barnehage m.m.

Innhold:

  • Drømmeskjemautfyllere [Leder]
  • Endringer i forståelsen av dannelse i skolens religions- og livssynsfag. Av Camilla Stabel Jørgensen [Forskning]
  • Hvordan lese islamske ornamenter i skolen? Av Geir Winje [Forskning]
  • Kan filosofen Michel Foucault få barnehageplass? Av Åse Nylenna Akslen  [Refleksjon]
  • Dåpssamtalen i en ny tid. Av Runar J. Liodden [Praksis]
  • «If I can’t exist without learning, then yes, learning is almost synonymous with living» Afdal: Religion som bevegelse. Læring, kunnskap og mediering. Av Geir Skeie [Bokmelding]
  • Kristen tro – oppdatert. Av Birgitte Lerheim og Roger Jensen [Bokmelding]
13
Målform: Bokmål
Antall sider: 58
Utgivelsesår: 2014
ISBN: 00328847 ISSN
140,-