Prismet nr. 02-15

Religion og etikk i videregående skole

Artikler i dette heftet:

  • Religion og etikk i videregående skole [leder]
  • Religionsfaget i videregående skole. En læreplanhistorisk gjennomgang 1976-2006 Av Bengt-Ove Andreassen og Torjer A. Olsen [Forskning]
  • Sosial kapital og holdninger til religion i offentligheten Av Pål Ketil Botrvar [Forskning]
  • Fritaksrett og presiseringer om religionsundervisning også i videregående opplæring? Av Bengt-Ove Andreassen [Refleksjon] 
  • Folkerett og religionsundervisning i videregående opplæring – kommentar til Andreassen Av Njål Høstmælingen [Debatt]
  • Noen refleksjoner fra grasrota Av Siw Fjelstad [Praksis]
  • På fremmed terreng: religion i andre fag Av Andrew Thomas [Praksis]
13
Målform: Bokmål
Antall sider: 56
Utgivelsesår: 2015
ISBN: 00328847
212,50