Prismet nr. 04-14

Verdier, høytider, ungdom

Innhold:

  • De teologiske problemstillingene i trosopplæringen [leder]
  • Skummer kirken fløten? Ungdom i kirkelige ungdomsmiljø. Av Ida Marie Høeg og Bernd Krupka [forskning]
  • Barnehager og høytidsmarkering. En gjennomgang og diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider. Av Audun Toft og Kristine Toft Rosland [forskning]
  • Norsk kristen folkehøgskole som verdiformidler. Av Johan Lövgren [aktuelt]
  • Trusopplæring og barnetru sett frå Sinsen. Av Birgitte Lerheim [bokmelding]
  • Gudstjeneste på ny. Av Asbjørn Hirsch [bokmelding]
13
Målform: Bokmål
Antall sider: 54
Utgivelsesår: 2014
ISBN: 00328847 ISSN
140,-