Kurs og konferanse

Kurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni

31. oktober - 2. november 2022, IKO

Om kurset

IKO og KA i samarbeid med KUFO – Kirkelig undervisningsforbund og Det Norske Diakonforbund, inviterer for fjerde gang til kurs for nye ansatte. Kurset er for ansatte både innenfor diakoni og kirkelig undervisning. Dagene gir en god innføring i kirken som organisasjon og som arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet, m.m. Andre tema er samarbeid i stab, råd og med frivillige medarbeidere. Programmet inneholder også et praktisk blikk på trosopplæring.


Kurset arrangeres av Fagutvalgene for kirkelig undervisning og diakoni i samarbeid med IKO-kirkelig pedagogisk senter.

Kurset arrangeres hvert år og er svært populært. Maks 25 plasser.


 

Hvem er kurset for? 

Kurset er beregnet for deg som er nyansatt eller som har jobbet med kirkelig undervisning eller diakoni i noen få år.

Dag 1: Kirkens hus kl. 1000 – 1700. Middag ute kl. 1730
Tema: Den norske kirke som arbeidsplass

Dag 2: IKO-huset kl. 0900-1600 Tema: Yrkesutøvelsen

Dag 3: IKO-huset kl. 0900-1600 Tema: Menighetspedagogisk dypdykk

Dag 3 har et praktisk blikk på trosopplæring, og er særlig tiltenkt ansatte innen kirkelig undervisning. Mange diakoner arbeider også med trosopplæring, barn og unge, så dagen er selvsagt åpen for begge yrkesgruppene. Det er mulig å delta kun på de to første dagene. Dette oppgir du ved påmelding.

Et utvalg av bidragsytere:
Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver i KA
Linn Maria Kierulf, seniorrådgiver i KA
Øystein Dahle, fagdirektør i KA
Representant fra Kirkerådet (navn kommer)
Marianne Gullhaugen, rådgiver i kirkelig undervisning ved IKO – kirkelig pedagogisk senter
Leiv Sigmund Hope, Generalsekretær i Det Norske Diakonforbund
Harald Skarsaune, Generalsekretær i KUFO – Kirkelig undervisningsforbund

Sted: Dag 1 ved Kirkens hus (Rådshusgata 1-3, Oslo), Dag 2-3 på IKO (Colletts gate 43 på St. Hanshaugen)

Overnatting og reise: Dekkes av den enkelte. Vi kan anbefale Lovisenberg Diakonale gjestehus, som er i gangavstand fra IKO.

Les også om kurset på KA sine nettsider/ouinfo.no


 

Gå tilbake til kursoversikt
  • Tre dagers kurs
  • For nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni
  • Pris tre dager: 3000,- (ved påmelding etter 16. oktober 3900,-)
  • Pris to dager: 2300,- (ved påmelding etter 16. oktober 2800,-)

Hvor holdes kurset?