Kurs og konferanse

Teater for de minste

22. og 23. september 2022, IKO

Om kurset

For andre gang arrangerer IKO kurs med teatergruppen De minstes teater. Kurset handler om å formidle tro til barn 0-5 år gjennom barneteater. Det blir gitt en grundig innføring i hvordan lage teater i egen menighet. Det blir innlæring i teaterteknikk, fortellingsteknikk, bruk av musikk, lyder og mimikk. Kursdeltakerne får tilgang til tre teaterstykker som kan gjennomføres i egen menighet. 

Hvem er kurset for?

Kurset er hovedsakelig for ansatte og frivillige som jobber med trosopplæring for barn og unge opp til fem år i kirke og menighet, men kan også passe godt for ansatte i menighetsbarnehager.

Kursholdere:

Elin Oveland: Barne- og ungdomskonsulent i NMSU. Tidligere menighetspedagog i Østenstad menighet. Teaterpedagog og nyutdannet kateket, med masteroppgave om babyteater i trosopplæringen. Sertifisert innen Godly Play.

Tone Louise Stranden: Stipendiat innen forskning på barn og bildebøker på GFU ved Oslo Met. Tidligere trosopplæringsleder i Holmen menighet. Lektor, muntlig forteller og sertifisert innen Godly Play.


Avbestillingsregler: Fri avmelding inntil 14 dager før første kursdag, full deltakeravgift må betales ved avbestilling etter dette. Kursdeltaker skal ikke møte på kurset hvis vedkommende har feber eller indikasjoner på luftveisinfeksjon. Kursavgift og reise dekkes av reiseforsikring hvis man har legeattest.

Gå tilbake til kursoversikt
  • De minstes teater: Oi, se!
  • To dagers kurs
  • Torsdag 22. september: 10.00-16.30
  • Fredag 23. september: 09.30-14.00
  • Pris: 3250,-

Hvor holdes kurset?