Prismet nr. 1/2-22

Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder

Dette heftet inneholder disse artiklene:

  • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder Av Camilla Stabel Jørgensen, Øyvind Soltun Andreassen og Ingunn Aadland [Leder]
  • Fra vitenskapelig forskning til utforsking i skolefag Hvilke utfordringer står religionsdidaktikken overfor? Av Geir Skeie [Forskning]
  • Et ressursperspektiv på uenighet: Analyse av kjerneelementet Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder Av Øyvind Soltun Andreassen og Camilla Stabel Jørgensen [Forskning]
  • Religions- og livssynsfaget som fagleg konglomerat – fagontologi, vitskapsfag, skulefag Av Øystein Brekke [Forskning]
  • Kunnskapsproblemet og utforsking med ulike metoder: Å lære om vis-a-vis å lære hvordan Av Knut Aukland [Forskning]
  • Avklaring og prøving: Filosofisk samtale og Tren tanken som utforskende arbeidsmåter Av Beate Børresen og Kåre Fuglseth [Forskning]
  • Religion og livssyn som begreper i LK20: Utforsking som strategi for å åpne begrepene Av Inge Andersland og Oddrun Marie Hovde Bråten [Forskning]
  • Omtaler av utForskerne – En ny tilnærming til religions- og livssynsundervisning i barneskolen Av Bjarte Mongstad og Gunnvor Wendel, Camilla Stabel Jørgensen, Rob Freathy [Aktuelt]
  • Bokmelding Kåre Fuglseth og Thor-Andre Skrefsrud (red). Innføring i KRLE-didaktikk. Undervisning i religion, livssyn og etikk i et flerkulturelt samfunn. (2021). Anmeldt av Ragnhild Laird Iversen

Heftet er lagt ut på www.journals.uio.no

 

31
Målform: Bokmål
Antall sider: 140
275,-
Prismet nr. 03-22
240,-


Delta Gruppeleiar (nyn)
169,-
Kirkeboka mi (bm)
129,-
Se, smak og kjenn
195,-