Høringsuttalelser

IKOs uttalelser

Her er en oversikt over de siste høringsuttalelsene IKO har sendt inn i saken innen skole, barnehage og kirke.

IKO er høringsinstans og leverer uttalelser i saker som er relevante for skole, barnehage og kirke. Våre uttalelser er i tråd med IKOs vedtekter og målsettinger, og utarbeidet med engasjement for fag og profesjon.

Barnehager

Barnehager

Høringsuttalelser fra IKO i saker som er relevante innen feltet barnehage.

Kirke og menighet

Kirke og menighet

Høringsuttalelser fra IKO i saker som er relevante innen feltet kirke og menighet.

Skole

Skole

Høringsuttalelser fra IKO i saker som er relevante innen feltet skole.