IKOs barnehagenettverk

IKOs barnehagenettverk

Et nettverk for kristne livssynsbarnehager

IKOs barnehagenettverk har 122 medlemsbarnehager. Dette er barnehager som har vedtektsfestet et særlig kristent formål, i tråd med barnehageloven § 1 a. Barnehagene har ulike eiere og eierformer, men mange er eid av menigheter, organisasjoner og ideelle stiftelser.

IKO støtter barnehagene i nettverket i arbeidet med å oppfylle det kristne formålet. Vi gir barnehagene nyttig informasjon, ressurser til religionspedagogisk fagutviklingsarbeid, og andre ressurser. Styrerkonferansen, som arrangeres hvert andre år, er en viktig møteplass for styrere i kristne barnehager.

Du kan få nyhetsbrev med informasjon fra IKOs barnehagenettverk, uten at barnehagen din er medlem. Registrer deg her for å få det åpne nyhetsbrevet. Du kan også følge IKOs barnehagenettverk på Facebook.

Klikk under for å se hvilke medlemsfordeler barnehagen kan få i nettverket.

Medlemskap

 • Både for ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager
 • Medlemspris: 3 000 kr i året
 • Små barnehager med vanskelig økonomi kan be om rabatt

Dette tilbyr IKOs barnehagenettverk til sine medlemmer:

IKOs medarbeidere har høy kompetanse i religionspedagogikk, bibelfag og kristendom, som vi gjerne deler med dere. Vi har faste konferanser for styrere og eiere i medlemsbarnehagene, og setter jevnlig opp kurs for nyansatte i menighetsbarnehager, fagdager for åpne barnehager m.m. Invitasjoner til kurs, webinarer og lignende kommer i nyhetsbrev til medlemmene.

IKO arrangerer Styrerkonferansen annet hvert år. Konferansen er for styrere og assisterende styrere i kristne barnehager, og er det viktigste samlingsstedet for ledere i denne typen barnehager.

Barnehagen kan også bestille lokalt kurs, personalsamling eller innlegg på planleggingsdag fra oss! Aktuelle temaer kan være fortellingsteknikk for bibelfortellinger, samarbeid mellom barnehage og kirke, det særegne med å være kristen barnehage, forholdet mellom forkynnelse og formidling, eller annet. 

 Medlemsfordeler: 

 • Medlemmer i IKOs barnehagenettverk får redusert pris på alle våre kurs, konferanser og webinarer.

Bli medlem

IKOs barnehagenettverk kan hjelpe medlemsbarnehagene med råd og veiledning i temaer som handler om barnehagens særpreg, formål, verdier og profil. Vi gir også råd om religionspedagogikk, slik som arbeid med fagområdet Etikk, religion og filosofi, høytidsmarkeringer, foreldresamarbeid om religion, forholdet mellom forkynnelse og formidling, og samarbeid med kirken.

Snakk med oss om hvordan dere kan legge opp en planleggingsdag eller et personalmøte hvor dere tar opp måten dere formidler kristen tro og verdier i barnehagen!

I barnehagekontorets tidligere tider var vi også til god støtte for enkeltstående barnehager i administrative spørsmål, for eksempel om tilskudd og personalledelse. Nå har PBL og KA bygd opp en bedre kompetanse og rådgivning på disse temaene, derfor henviser vi ofte videre til dem. 

Medlemsfordeler: 

 • Medlemmer i IKOs barnehagenettverk får gratis rådgivning og veiledning på telefon og e-post

Bli medlem

Styrerne i medlemsbarnehagene setter stor pris på å kunne møte hverandre, diskutere felles problemstillinger og kjenne på at vi har noen som deler engasjementet vårt for barnehagene og for formidling av kristen tro og tradisjon. Vi møtes på styrerkonferansen, lokale fagsamlinger, og på andre nettverkssamlinger. 

Personalet får tilgang til våre lukkede facebook-grupper for alle medlemsbarnehager, og eventuelt også for åpne barnehager. Her kan vi dele tips, ideer og glimt fra hverdagen i våre barnehager, fagstoff og diskusjoner som gjelder spesielt for barnehager med særlig kristent formål. 

Vi tilbyr regionale nettverksavtaler, hvor IKO arrangerer styrersamlinger, felles personalsamlinger, lokale kurs og lignende. Et slikt nettverk er til stor glede for styrerne i menighetsbarnehagene i Oslo. 

IKOs barnehagekontor leder og drifter Barnehageforum, som er et samarbeidsforum for sammenslutninger, organisasjoner, kirkesamfunn og andre aktører som driver eller arbeider med barnehager med særlig kristent formål. 

Medlemsfordeler: 

 • Alle ansatte i medlemsbarnehagene får tilgang til vår lukkede facebook-gruppe. 

 • Medlemsinformasjon/nyhetsbrev på e-post, med nyheter fra IKO, fagstoff, praksis-tips og informasjon om webinarer, kurs og fagsamlinger. 

 • Tilbud om regionale nettverksavtaler

 Bli medlem 

IKO utvikler og gir ut pedagogisk materiell for fagområdet Etikk, religion og filosofi. Materiell til høytidsmarkeringer er det viktigste av dette. 

IKO-Forlaget gir ut barnebøker med kristen profil, barnebibler, fagbøker og forskningsartikler om religionspedagogikk. 

Forskningsartiklene gis ut i Prismet - religionspedagogisk tidsskrift. Tilgjengelig digitalt her

Noe av fagstoffet blir presentert i nyhetsbrev og i den lukkede facebook-gruppen vår.  

Medlemsfordeler: 

 • Medlemmer i IKOs barnehagenettverk får kostnadsfritt tilsendt barnebøker fra IKO-Forlaget, til en verdi av ca 1200 kr i året. 

 • Medlemmer i IKOs barnehagenettverk får rabatt på alle produkter fra IKO-Forlaget. 

Bli medlem 

IKOs barnehagenettverk representerer medlemsbarnehagene i barnehagepolitiske prosesser. Vi er høringsinstans i ulike spørsmål som angår barnehager, både til Kunnskapsdepartementet og Stortinget. I 2021/2022 bidro vi med høringsuttalelser i saken om organisering av private barnehager. 

IKO arbeider for at alle våre medlemsbarnehager – både enkeltstående barnehager, små barnehager, ideelle barnehager og andre barnehager med særskilt kristent formål – får tilstrekkelig økonomi og forutsigbare rammer. 

Vi arbeider for at utviklingen i barnehagesektoren alltid skal skje til barnets beste og ikke for å oppnå andre typer målsettinger. 

Vi arbeider for å synliggjøre livssynsbarnehagenes verdi og posisjon i samfunnet. 

Vi kan også på forespørsel bidra med rådgivning i lokalpolitiske prosesser, eventuelt henvise videre til KA og PBL.

Medlemsfordeler: 

 • IKOs barnehagenettverk representerer medlemsbarnehagene i politiske saker, og taler deres sak.

Bli medlem 

Fagsamlinger og fagressurser for barnehagenettverket

Styrerkonferansen 2025

Styrerkonferansen 2025

IKOs konferanse for styrere i kristne livssynsbarnehager

Bibelsyn og lesemåter – for barnehagelærere

Bibelsyn og lesemåter – for barnehagelærere

Hva legger vi i de bibelfortellingene vi formidler i barnehagen? Hva betyr det at Bibelen er en hellig og normativ tekst i kristen tro? Webinar for IKOs...

kirkerottene_enkel
Kirkerottene Vesle og Fredo

Kirkerottene for barnehager

En teaterforestilling med Kirkerottene tar barna med på en engasjerende reise i kirken.

Fortellingene om Kirkerottene tar utgangspunkt i ulike Jesus-historier i Bibelen, som blir aktualisert for 3-6-åringer. Det sies også at 1. og 2. klassinger også kan ha glede av både teaterforestillingene og filmene. Forestillingene inneholder lite direkte forkynnelse, men åpner opp for mange spørsmål om kirken, Jesus og mellommenneskelige utfordringer.

Teaterforestillingene spilles av profesjonelle, omreisende skuespillerteam. Forestillingene settes opp i kirkerom. Barnehager kan bli invitert til forestillinger som menigheten har bestilt, eller samarbeide med andre barnehager i området om å bestille Kirkerottene til en kirke i nærheten.

Informasjonsbrosjyre om Kirkerottene for barnehager

Siste bloggposter barnehagenettverket

IKOs barnehagenettverk er det nye navnet på «kontoret»

IKOs barnehagenettverk er det nye navnet på «kontoret»

IKO – Kirkelig pedagogisk senter er en pådriver for god religionspedagogikk på flere områder. En del av virksomheten er «IKOs barnehagekontor», som støtter...

Høy tilfredshet blant foreldre i kristne livssynsbarnehager

Høy tilfredshet blant foreldre i kristne livssynsbarnehager

Foreldre i IKO-barnehagene er enige med flertallet fra foreldreundersøkelsen: Kristne livssynsbarnehager har høyere foreldretilfredshet enn gjennomsnittet av...

Seier for menighets- barnehagene!

Seier for menighets- barnehagene!

I Stortingets spørretime onsdag 8. februar ga kunnskapsminister Tonje Brenna en gladnyhet: Barnehager som er en del av virksomheten til sokn i Den norske kirke...

Kontaktpersoner

Asbjørn Gutubø Håkonseth
rådgiver, ansvarlig for IKOs barnehagenettverk
tlf. 99369800
asbjorn.hakonseth@iko.no

Audhild Engeland
organisasjonskonsulent (medlemstekniske spørsmål, fakturaspørsmål)
post@iko.no

Ordrekontoret
bestilling av produkter fra IKO med medlemsrabatt for IKOs barnehagenettverk
tlf. 22 59 53 00
ordre@iko.no

Barnehageforum

Barnehageforum er et samarbeidsforum for aktører som driver eller arbeider med barnehager med utvidet, kristent formål.

Medlemmene av Barnehageforum kan være eierorganisasjoner, barnehagekjeder, sammenslutninger eller ulike nettverk av barnehager. Barnehageforum ledes av IKO.

Barnehageforum har som formål å styrke samarbeidet mellom ulike aktører som driver eller arbeider med "kristne barnehager" - barnehager som har kristent, særlig livssynsformål etter Barnehagelovens § 1a. I samarbeidet ønsker aktørene å stå sammen om å gi barn og foreldre tilbud om gode barnehager som bygger på kristne verdier, synliggjøre bredden og omfanget av kristne barnehager og deres fordeler, stå sammen i politiske saker der det er naturlig og sikre effektiv og hensiktsmessig ressursutnyttelse.

Medlemmer i Barnehageforum

 • Frelsesarmeens barnehager
 • NLM-barnehagene
 • Trondhjems Asylselskap
 • KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
 • Læringsverkstedet Solkollen
 • Diakonhjemmets barnehager
 • IKO - Kirkelig pedagogisk senter