Kurs og
konferanser

Om fagdager og foredrag

Du kan bestille skreddersydde fagdager og foredrag innen trosopplæring og kirkelig undervisning fra IKO. Ta kontakt for en prat!

IKO tilbyr fagdager med foredrag, workshops og refleksjon rundt relevante tema innenfor trosopplæring og øvrig kirkelig undervisning. Det kan bestilles til medarbeidersamlinger i menigheter, fellesråd eller bispedømmer, og er lokalt tilpasset, praksisnært og tilrettelagt for tverrfaglig samarbeid.

Vi tilbyr også tilrettelagte digitale foredrag til fagsamlinger. Ta kontakt for å høre mer om dette.

 


Se også våre webinar, tilgjengelig her:

Webinar

Hva tilbyr vi?

 • Kurs
 • Konferanser
 • Tilgjengelige webinar
 • Skreddersydde foredrag og fagdager
 • Egne fagdager for barnehager
 • IKO Mentor

Faglig oppdatering
Fagdagene er basert på nyere forskning og gir kirkens medarbeidere mulighet for refleksjon, motivasjon og faglig oppdatering. Det oppmuntres til erfaringsdeling rundt metodikk, formidling og innhold i det lokale trosopplæringsarbeidet.

Eksempler på tema vi tilbyr fagdager og foredrag om er:

 • Samarbeid mellom kirke og skole basert på nye rammeplaner
 • Sammen om trosopplæringen: Utfordringer og muligheter i tverrfaglighet i trosopplæringen
 • Religiøsitet fra barndom til voksen: En studie av livshistorier om tro og livstolkning
 • Friluftsliv i trosopplæringen: Praktisk og teoretisk innføring i risiko og sikkerhet, friluftslivspedagogikk og naturen som læringsarena. Om hvordan bruke friluftsliv i trosopplæringsarbeidet
 • Trosopplæring i hjemmet: Utfordringer og muligheter for trosopplæring i hjemmet
 • Bibel i trosopplæringen
 • Kristne høytider i barnehagen
 • Leder i krise
 • Babysang/småbarnssang

IKOs barnehagekontor tilbyr også lokale og regionale kurs om bruk av bibelfortellinger i barnehagen.

Størrelse og omfang
Fagdagene kan bestilles enkeltvis, men vi har også erfaring med å sette opp flerårig kursprogram. Det kan også tilbys halvdagsopplegg. Normalpris for en fagdag vil være fra 8000 kr, pluss reisekostnader etter avtale.

Ønsker en ikke en hel fagdag, men kun et innledningsforedrag hvor staben, menighetsrådet eller prostiet selv står for resten av dagen, er det også mulig å bestille. Dette vil vanligvis være på 45-60 minutter. Slike foredrag kan være til inspirasjon eller som utgangspunkt for samtale og refleksjon.