Bokklubb

Slik fungerer det

  • Klubben har et tilbud om tre pakker i året. Pakkene sendes i forkant av påske, sommer og jul. 13-15-åringene får to pakker i året, før sommer og før jul. I god tid før pakken sendes ut får den som betaler for medlemskapet tilsendt et informasjonsblad med presentasjon av neste pakke. Informasjonsbladet kan mottas på e-post eller i posten. 

  • De fleste bøkene er nye for hvert år. Det betyr at det kan være ganske store forskjeller i pakkene fra ett år til et annet. Småsøsken vil derfor ikke få de samme pakkene som storesøsken har fått tidligere år. Enkelte produkter, som for eksempel kosedyret Krølle, gis til alle barn. De fleste bøkene er utgitt av IKO-Forlaget, men noen ganger kjøpes det inn bøker fra andre forlag. 

  • Det er delt inn i seks aldersgrupper:  0-1 år, 2-3 år, 4-6 år, 7-9 år, 10-12 år og 13-15 år.

I informasjonsbladet får en oversikt over produktene som kommer i de ulike pakkene. Da kan du som betaler vurdere om du vil avbestille eller endre hvilken pakke som skal til ditt medlemsbarn. For eksempel kan et barn på 9 år som er modent for alderen noen ganger ha glede av pakken for 10-12-åringene, eller om søsken er i samme aldersgruppe kan du bytte ut den ene pakken.

  • Det er ingen krav om minstekjøp, men barnet må være medlem i minst ett år. 

  • Prisen per pakke varierer med innholdet, vanligvis rundt 360 kroner. Pakkene for 13-15-åringene vil vanligvis være noe rimeligere. 

  • Det er 14 dagers angrefrist. Returporto dekkes av avsender. Porto og ekspedisjonsgebyr for medlemspakker er kroner 59,- Porto til utlandet er lik Postens takster til det aktuelle landet. Porto for ekstraprodukter følger vanlige portotakster. Ekstraprodukter sendes i egne sendinger. 

  •  Den som betaler for medlemskapet bestemmer om pakken skal sendes rett hjem til barnet eller til betaleren. Den som betaler for medlemskapet får regning for hver pakke som sendes ut. Har du fem eller flere registrerte barn i klubben samtidig, slipper du å betale frakt. 

  • Er du giver av et medlemskap i klubben, får du 10 % rabatt ved kjøp i IKOs nettbutikk. 

  • Klubben bygger på Den norske kirkes trosopplæringsplan og en luthersk kristendomsforståelse, men de aller fleste produktene vil passe like godt for barn tilknyttet andre kirkesamfunn. Det er ikke nødvendig å være døpt for å være med i klubben.  

Tilbake til Dåpsklubben Tripp Trapp