Kirkerottene

1kirkerottene-6

Bruk Kirkerottene i ditt lokale trosopplæringsarbeid!

Gjennom filmer, lydbok og teater tar Vesle og Fredo barna med seg på en engasjerende reise i kirken.

Kirkerottene har sitt utspring fra Trosopplæringsreformen i 2004. Hele kirkerotteuniverset er under stadig utvikling. Vi tilbyr bøker, lydbøker, film, spillkort og ikke minst teaterforestillinger. Alt sammen tar utgangspunkt i sentrale Jesushistorier fra Bibelen. Det er Kristian Sandmark som er opphavsmannen til Kirkerotteuniverset.

Hva er Kirkerottene?  

Kirkerottene henvender seg til aldersgruppen 3-6 år. Det er laget filmer, lydbøker, sanger, samt 3 teaterforestillinger. Fortellingene om Kirkerottene tar utgangspunkt i ulike jesushistorier i bibelen som blir aktualisert for de minste barna. Det sies også at 1. og 2. klassinger også kan ha glede av både teaterforestillingene og filmene. 

Hvem er Kirkerottene? 

Kirkerottene heter Fredo og Vesle. Før jobbet de på sirkus, men nå bor de i en kirke. Stemmene til Fredo og Vesle og de andre figurene spilles av profesjonelle skuespillere. 

Trosopplæring 

Kirkerotteteateret er et populært arrangement å ha i kirkene. Flere menigheter bestiller Kirkerotteteater og bruker det som et breddetiltak for flere aldersgrupper. Forestillingene inneholder lite direkte forkynnelse, men åpner opp for mange spørsmål om kirken, Jesus og mellommenneskelige utfordringer. Teateret legger opp en treårs-syklus, med nytt stykke hvert år, slik at årlige besøk med nytt teaterstykket kan legges inn i de lokale trosopplæringsplanene. 

Noen menigheter kjøper inn filmer og inviterer til Kirkerottekino. Andre menigheter kjøper inn filmlisens til x antall barn som de sender ut til samtlige barn i ett kull, med hilsen fra menigheten og en film barna kan se hjemme. 

Det er ulike muligheter for hvordan Kirkerottene kan være en del av din lokale trosopplæringsplan. Ta kontakt for en uforpliktende prat hvis du vil høre mer om dette. Til sammen kan utdeling av filmer/lydbok, teater og samlinger fylle inntil 12 timer hvert år i den lokale trosopplæringsplanen.  

Trykk her for å høre sanger, lese mer om karakterene og forestillingen med Kirkerottene
Kirkerotteteater

Kirkerotteteater

Få besøk av Kirkerottene i din kirke! Les mer om teaterforestillingen her

Spilleplan og ledige datoer

Spilleplan og ledige datoer

Her finner du oversikten over hvor i Norge Kirkerotteteateret skal på tur, og hvilke datoer som er ledige.

Maler for nedlasting, begge målformer

Maler for nedlastning

Her finner du maler til invitasjoner, plakater, billetter og mer som dere fritt kan bruke i forbindelse med forestilling.