Kristne høytider i barnehagen

Å markere merkedager og høytider er en viktig del av årsrytmen i barnehagen. Pedagogisk arbeid med høytidsmarkeringer kan gi kunnskap, holdninger og rom for undring og lek som oppfyller mange mål i rammeplanen. Rammeplanen for barnehager trekker særlig fram høytidene i den kristne kulturarven, og sier at personalet skal gi barna kjennskap til og markere de kristne høytidene. Men hvordan gjør vi det i praksis?

På disse sidene finner du ressurser og tips til høytidsmarkeringene til jul, påske og pinse i barnehagen. Det meste er ment som tilleggsmateriell til boken Kristne høytider i barnehagen. I boka finner dy fortellingsmanus, forslag til samtaler, spørsmål, leker og aktiviteter, og nyttig bakgrunnsinfo for barnehagelæreren.

Gå til ressurser for ...

  • Jul
  • Påske
  • Pinse
Nyhet
Kristne høytider i barnehagen
399,-

Jul i barnehagen – ressurser

Julestallen
399,-
Stallen Puslespill
99,-
Boken om julen (bm)
199,-
Boka om jula (nyn)
199,-
KirkeTrapp
Julefortellingen på rim
229,-
KirkeTrapp
Lag din egen julekrybbe med perler
99,-
Ikke helt stille natt
149,-
Nyhet
Den hellige natten
249,-

Påske i barnehagen – ressurser

KirkeTrapp
Påskekalender Portal (bm)
129,-
KirkeTrapp
Påskekalender Portal (nyn)
129,-
KirkeTrapp
Påskekalender Gul (bm)
129,-
KirkeTrapp
Påskekalender Gul (nyn)
129,-
KirkeTrapp
Påskekalender Trekkspill (bm)
129,-
KirkeTrapp
Påskekalender Trekkspel (nyn)
129,-
KirkeTrapp
Påskeperleboka
129,-
KirkeTrapp
Eselet Dånki
199,-
KirkeTrapp
Påsken fortalt for de små (bm)
199,-
KirkeTrapp
Påska fortald for dei små (nyn)
199,-

Pinse i barnehagen – ressurser

Oppslag Jesus møter fiskerne
Fem fortellinger om Jesus. Han lever! (bm)
199,-
Fem forteljingar om Jesus. Han lever! (nyn)
199,-
KirkeTrapp
Pinsefortellingen (bm)
188,-
KirkeTrapp
Pinseforteljinga (nyn)
188,-