Konfirmasjon

Konfirmasjon

Ressurser for samlingsbasert konfirmasjonsundervisning i Den norske kirke.

Skal du igang med konfirmasjonsundervisningen i din kirke? Delta konfirmant er et verktøy og en ressurs til formidlingen av kristen tro i konfirmasjonstiden. Gjennom denne ressursen utfordrer vi konfirmantene til å delta! 

  • Delta aktivt i konfirmantundervisningen med egne tanker og refleksjoner
  • Delta i menighetslivet og bli bedre kjent med det levende trosfellesskapet
  • Delta i trospraksisene og gi rom for troen hjemme

Konfirmantressursen Delta er delt opp i ulike samlinger, og ressursen består av fysiske og digitale verktøy. På denne siden kan du få en oversikt over alt det ressursen inneholder, og hva de ulike elementene kan brukes til. 

DELTA-pakken består av:

Ressurser i nettbutikken

Nyhet
Delta Bøner for konfirmanten (nyn)
125,-
Nyhet
Delta Bønner for konfirmanten (bm)
125,-
Nyhet
Delta Konflogg 24 (nyn)
119,-
Nyhet
Delta Konflogg 24  (bm)
119,-
Bøner ved konfirmantgudstenesta (nyn)
125,-
Bønner ved konfirmantgudstjenesten (bm)
125,-
Delta Gruppeleiar (nyn)
169,-
Delta Gruppeleder (bm)
169,-
Delta Presentasjon 3. utgave (bm)(nyn)
1 600,-
Delta Konflogg (nyn)
69,-
Delta Konflogg (bm)
69,-
Delta Lærerveiledning 2. utg. Digital utgave
299,-

Les mer om de ulike verktøyene i DELTA

1konfloggforside.

Konflogg bm/nn

Dette er en bok til konfirmanten

Konflogg er en bruksbok som konfirmanten skal kunne lese i, og notere seg refleksjoner i gjennom konfirmanttiden. Det er en:

Et memento: En gjenstand som hjelper konfirmantene til å huske kjerneinnholdet og erfaringer fra konfirmasjonsundervisningen

En logg: Konfirmantene utfordres til å sette ord på egne tanker i møte med temaer om livet, kristen tro og praktisk gjennom logging fra undervisningssamlinger og deltakelse i menighetslivet

En minnebok: I fremtiden kan de ta fram igjen boka for å huske hve de lærte i konfirmanttiden, ikke minst hva de tenkte og logget da de var konfirmanter. 

I nettbutikken: Bokmål og nynorsk

delta-lererveiledning-2.-utg

Lærerveiledning

Til den kirkelige ansatte

Denne boken inneholder veiledning til alle de 20 undervisningssamlingene som DELTA er bygget opp av. Boka kan gjerne brukes i sin helhet i undervisningen, eller som en idébank inn i din lokale konfirmantundervisning. Lærerveiledningen inneholder også ressurser til samtaler i hjemmet, leir, bønne- og faddertjeneste og deltakelse i menighetens praksiser. 

I nettbutikken: Lærerveiledning  

delta-gruppeleder,-bokmal

Gruppeleder bm/nn

Til den som leder gruppesamtalene

Denne boka er en hjelp til den som skal lede samtalegrupper med konfirmantene. Boka inneholder opplegg til gruppesamtale for hver av undervisningssamlingene som DELTA inneholder. 

I nettbutikken: Bokmål og nynorsk

delta-presentasjon_3

Presentasjon

Digitale ressurser til arbeidet

Dette er en digital pakke fylt med verktøy som konfirmantlæreren kan ta ibruk i forbindelse med samlingene med konfirmantene. Det er ment som et fleksibelt verktøy som er bygget opp av moduler. Disse kan brukes i sin helhet, eller en kan plukke ut deler som en vil bruke i undervisningen. Modulene har visuelle knagger som konfirmantene kan forholde seg til, i form av videosnutter, presentasjoner, kopioriginaler, musikkvideoer med tekstnotatbøker. 

I nettbutikken: Presentasjon

CroppedImage

Digitale konfirmantsamlinger

En ressurs til menigheter som har konfirmantundervisning over nett

Konfirmantressursen Delta er delt opp i ulike samlinger. Nå legger vi dem ut digitalt, som en ressurs til menigheter som har konfirmantundervisning over nett. Send denne siden videre til konfirmantene, så tar videoene dem gjennom hver samling. 

Samlingene ledes av menighetspedagog og forfatter Brage Molteberg Midtsund. Rådgiver på prosjektet er Marianne Gullhaugen (IKO). Alle filmene er produsert av Kristian Sandmark (IKO). 

Samlingene ligger tilgjengelig på nett her