Trosopplæring i hjemmet

Systematisk trosopplæring

På lag med menigheten for trosopplæring i hjemmet

I Dåpsklubben Tripp Trapp arbeider vi planmessig for å bygge en helhetlig trosopplæring for barn fra 0 til 15 år. Menighetene kan bidra til trosopplæring i hjemmene ved å informere om Dåpsklubben. Vi har flere nye informasjonsprodukter! Mange foreldre, faddere og besteforeldre ønsker å bidra til at barna får en innføring i kristendom og tro. Dåpsklubben er et tilbud som hjelper dem med dette oppdraget. Gjennom klubben får barna bøker om tro, håp og undring: bibelfortellinger, fortellinger til livstolking og livsmestring, kveldsbønner og bordbønner, bøker om kristen tro og kirkelig praksis, sanger og musikk, spill og leker.

Nå kan også menighet og organisasjon være giver i Dåpsklubben Tripp Trapp og melde inn barn i klubben i en begrenset periode. Les mer om Menighetstripptrapp her

Kontaktinformasjon

 • Lederen for klubben: Helene Horsfjord
 • [email protected]
 • 47624305

 

Informer for eksempel ved dåpssamtale, babysang, barnekor, kirkerottesamling, ved utdeling av 2-, 4- og 6-årsbok, tårnagentsamling og eldretreff.

Mer informasjon om klubben, vår systematikk, «læreplan» og hvordan vi arbeider, kan du finne her.

Informasjonsmateriell:

 • Bokmerke med velsignelse og enkel informasjon om Dåpsklubben
 • Kort/bilde med velsignelse og enkel informasjon om Dåpsklubben
 • Dåpsklubbens ordinære innmeldingsbrosjyre (bm/nyn)
 • Gavepakker/utdellingspakker ved dåp og andre anledninger
 • Menighetens presentasjonspakke
 • Plakat
 • Brosjyreholder til den ordinære innmeldingsbrosjyren
 • Annonser i ulikeformater, både til trykk og digitalt
 • Artikler til menighetsblad og nettsider (bm/nyn)

Ta kontakt med oss for en prat og for å få tilsendt gratis informasjonsmateriell! Send en e-post til [email protected] så kommer vi tilbake til deg. 

Tilbake til Dåpsklubben Tripp Trapp