For menigheter og kirke

Trosopplæring i hjemmet

En ressurs for menighetene.

Mange foreldre, faddere og besteforeldre ønsker å bidra til at barna får en innføring i kristendom og tro. Dåpsklubben er et tilbud som hjelper dem med dette oppdraget.

I Dåpsklubben Tripp Trapp arbeider vi planmessig for en helhetlig trosopplæring, med stor takhøyde og rom for undring. 

Klubben omfatter trosopplæringens tre aspekter: Livstolkning og livsmestring, kristen tro og tradisjon, og kristen tro i praksis. I klubben får barna innhold blant annet fra bibelen, om høytider, om kristen praksis og om følelser og verdier. 

Hva kan menighetene gjøre?

Menighetene kan bidra til trosopplæring i hjemmene ved å informere om Dåpsklubben til besteforeldre, faddere og foreldre, både ved dåp og ved andre trosopplæringstiltak. Vi har flere ulike informasjonsprodukter som IKO sender kostnadsfritt til dere. 

Menigheter kan også nå melde barna selv inn i klubben, gjennom Menighetstripptrapp. Les mer om det her

Kontaktinformasjon

1forside-brosjyre
bokmerke-pa-hvit-bakgrunn