Styret og medlemsorganisasjoner

IKOs representantskap

IKO – Kirkelig pedagogisk senter er en selvstendig institusjon. Organer/organisasjoner som gir sin tilslutning til IKOs formål og støtter IKOs virksomhet med et årlig økonomisk bidrag, kan søke om å bli medlemsorganisasjon i IKO med rett til å sende en representant til IKOs representantskap. (§ 1 i IKOs vedtekter).

Medlemsorganisasjoner

Følgende organer/organisasjoner er medlemsorganisasjoner i IKO - Kirkelig pedagogisk senter:

De elleve bispedømmerådene i Den norske kirke
Bispemøtet
Det Norske Misjonsselskap
Norges KFUK-KFUM
Normisjon/Acta
Søndagsskolen Norge
Ung kirkesang

 

Følgende har en observatør hver i representantskapet:

Kirkerådet
Norges Samemisjon
Samisk kirkeråd

 

Representantskapets leder: Siri Lindtveit

Representantskapets nestleder: Torfinn Wang

IKOs styre

IKO - Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS har hver sitt styre, som foruten de ansattes representanter består av de samme medlemmene:

Kristine Aksøy Styreleder
Tonje Kristoffersen  
Andreas Seierstad  
Kristine Røed Brun  
Margunn Serigstad Dahle  
Øivind Holtedahl  
Espen Andreas Hasle  
Per Kristian Hovden Sætre  
Annbjørg Dalland Ansattrepresentant IKOs styre
Astrid Paulsen Ansatterepresentant IKO-Forlagets styre

 

Varamedlemmer:

Anne Stine Bjørsvik Kallevik  
Thomas Granheim Iversen  
Astri Granheim Iversen  
Marianne Gullhaugen  For Annbjørg Dalland
Marit Vitalia For Astrid Paulsen