Bibelsyn og lesemåter

Bibelsyn og lesemåter – for barnehagelærere

Hva legger vi i de bibelfortellingene vi formidler i barnehagen? Hva betyr det at Bibelen er en hellig og normativ tekst i kristen tro? Teolog Marianne Gullhaugen gir deg kunnskap om ulike bibelsyn i dette webinaret for IKOs barnehagenettverk.

Det finnes mange meninger om hva de ulike tekstene og fortellingene i Bibelen skal bety for kristen tro og for kristne, og hvordan tekstene skal fortolkes.

Kanskje møter du som barnehagelærer noen utfordringer i møte med disse meningene. Hvilke av meningene skal du forholde deg til, når du bruker bibelfortellinger i barnehagen? Opplever du skillelinjer eller konflikter mellom ulike måter å forstå Bibelen på, og blir usikker på din egen rolle og bibelforståelse når du skal formidle?

Enten dette er utfordringer du har møtt selv i din jobb som barnehagelærer, eller om du bare ønsker deg mer kunnskap om Bibelen og fortolkning av den, så er dette et webinar for deg.

Webinaret er ikke direkte, men er tilgjengelig på denne siden fram til 30. november.

Du trenger et passord for å se webinaret. Passordet er kun tilgjengelig for barnehager som er medlemmer i IKOs barnehagenettverk. (Du kan få det via styreren i barnehagen.)