Gudstenestegåta (nyn)

Kva betyr det som skjer i gudstenesta?

Kyrkja er annleis enn dei fleste hus. Det som går føre seg i kyrkja, kan verke fjernt. Men høyrer du nøye etter, oppdagar du at mange av dei orda vi seier, eigentleg er hemmelegheiter, gåter eller kodar. Det same gjeld måten vi bevegar oss på, og korleis tinga og rommet ser ut. Bak alt saman gøymer det seg ei heil verd du kan oppdage – viss du vil.

Flere enn 100
Forfatter: Åste Dokka
Illustratør: / designer: Marianne Lydersen
Oversetter: Hegelin Waldal
Målform: Nynorsk
Antall sider: 32
Utgivelsesår: 2023
ISBN: 9788282494823
249,-

kirketrapp logo   kr 99,- ved kjøp av ti eller flere

KirkeTrapp
Gudstjenestegåten (bm)
249,-
KirkeTrapp
Krølle gjemmer seg i kirken
249,-
KirkeTrapp
Kirkemyldreboka
229,-


Aktivitetshefte Jul
149,-
KirkeTrapp
Påskeperleboka
129,-
KirkeTrapp
Påskekalender Portal (nyn)
129,-