Vår kirkebok Sørsamisk

Mijjen gærhkoe-gærja / Vår kirkebok er en familiebok for utdeling til sørsamiske 4-åringer. På hver side er det et sammendrag på norsk i margen.

78
Målform: Sørsamisk
Antall sider: 93
Utgivelsesår: 2021
ISBN: 9788275451222
129,-