Innføring i KRLE-didaktikk

Undervisning i religion, livssyn og etikk i et flerkulturelt samfunn

I denne boka presenteres grunnleggende sider ved KRLE-fagets didaktikk: om fagsyn og fagforståelse, om læreplaner og andre styrende dokumenter, om eleven, læreren og forskjellige arbeidsmåter, samt forskning på og i arbeidet med faget.

Kapitlene er skrevet av 21 forfattere som underviser eller har undervist i lærerutdanningene (grunnskolelærerutdanningen og andre utdanninger). Mange av forfatterne har forsket på og skrevet om emnene sine gjennom flere år.

Flere enn 100
Forfatter: Kåre Fuglset, Tor-Andre Skreftsrud, (red)
Målform: Bokmål/nynorsk
Antall sider: 288
Utgivelsesår: 2021
ISBN: 9788282494786
499,-
Fokus: Barn, krenkelser, tro
200,-
Nyhet
Jordvenn Venn med hele skaperverket
299,-
Samarbeid mellom skole og kirke i et livssynsåpent samfunn
399,-