Prismet nr. 01-18

Flerstemmig og livsnært

Prismet 1, 2018 inneholder følgende artikler

  • Flerstemmig og livsnært av  Gunnfrid Ljones Øierud [Leder]
  • Med rom for flere stemmer? En kritisk analyse av tre nye læreverk for konfirmantundervisning i Den norske kirke av Bernd Krupka [Forskning]
  • Religion som fag – sett fra elevperspektiv av Sylvi Stenersen Hovdenak og Heid Leganger-Krogstad [Forskning] 
  • Ungdomars erfarenheter som resurs för hållbar utveckling av Ulrika Svalfors [Forskning]
  • Fra katekisme til liberal pietisme. Konfirmantbøker anno 2015 av Elisabeth Tveito Johnsen, Eva Kirkemo, Solveig Julie Mysen og Mathias Gillebo [Refleksjon]
  • Nattkirke. Kirkerom, sanser og ungdomsarbeid som ungdommer ønsker av Elisabeth Lundevold Ringøen og Rune Jæger-Lian [Praksis]
  • RE-searchere i KRLE-lærerutdanningen – noen refleksjoner av Camilla Stabel Jørgensen [Praksis]
  • Bokmelding: Marie von der Lippe & Sidsel Undheim (red.). 2017. Religion i skolen. Didaktiske perspektiver på religions- og livssyns-faget.

Heftet er lagt ut på www.journals.uio.no

25
Målform: Bokmål
Antall sider: 102
Utgivelsesår: 2018
140,-