Prismet nr. 01-20

Digital religionsundervisning

Artikler i dette heftet:

 • Å lære ved å stå saman og halde avstand  av  Birgitte Lerheim [Leder] 
 • Lærergrupper på Facebook I: RLE-lærergruppa og religionslærerens profesjonsfaglige utvikling av Håkon Naasen Tandberg og Knut Aukland [Forskning]
 • Lærergrupper på Facebook II: RLE-lærergruppa og andre møteplasser av Knut Aukland og Håkon Naasen Tandberg [Forskning]
 • Digital danning med m-læring? Danningsdidaktiske perspektiv på læring med digitale ressursar av  Kåre Fuglseth [Forskning] 
 • What Teachers Think and Students Know – Expanding the view of media literacy in religious education av Maximilian Broberg og Anna Wrammert [Forskning]
 • Gudstjenester i skoletiden – behov for en klarere rollefordeling mellom kirke og skole? av Olav Hovdelien og Gunnar Neegaard [Aktuelt]
 • Bokmeldinger: 
  Mike Castelli & Mark Chater (red.) We need to talk about religious education.  Anmeldt av Lars Laird Iversen  
  Njål Skrunes, Gunhild Hagesæther og Bjarne Kvam (red.): Kristne grunnskoler. Begrunnelse – innhold – handlingsrom. Anmeldt av Helje Kringlebotn Sødal     
  Edvard Befring, Kari-Anne B. Næss og Reidun Tangen (red.). Spesialpedagogikk. Anmeldt av Asbjørn Hirsch. 
25
Målform: Bokmål/nynorsk
Antall sider: 80
Utgivelsesår: 2020
223,-