Prismet nr. 04-20

Fag i forandring. Skandianavisk religions- og livssynsdidaktikk

Artikler i dette heftet:

 • Fag i forandring. Skandianavisk religions- og livssynsdidaktikk. Av Halldis Breidlid, Øystein Brekke, Robert W. Kvalvaag, Per Anders Aas og Gunnfrid Ljones Øierud [Leder] 
 • Den historiske dimensjon i KRLE-faget. Av Tarald Rasmussen [Forskning]
 • Den fælles horisont. Didaktik og dannelse i religionsundervisning. Av Lakshmi Sigurdsson og Keld Skovmand [Forskning]
 • «Å ta andres perspektiv». Nytt kjerneelement og nye kompetansemål i fagene KRLE og Religion og etikk. Av Jon Magne Vestøl [Forskning]
 • Hva slags sosiologi? Anvendelse av sosiologi i religionsfagene. Av Pål Repstad [Refleksjon] 
 • Mångfald och sekularitet i religionskunskapsundervisning. Av Karin K Flensner [Refleksjon]
 • Sporets didaktik. Kristendom som historie og kulturarv i religionsundervisningen. Av Marlene Printz Jellesen [Refleksjon]
 • Ny læreplan – for åpen i mange retninger. Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Av Kari Repstad [Aktuelt]
 • Fagfornyelsen i KRLE og Religion og etikk: Etter læreplanen – før implementeringen. Av Geir Skeie [Aktuelt]
 • De forskellige tilgange til religionsundervisningen. Av Bjørg Bogisch [Aktuelt]
 • Ti uløste problemer – KRLE og Religion og etikk 2020–2030. Av Inge Andersland og Knut Aukland og kommentarer av Helje K. Sødal og Bengt-Ove Andreassen [Aktuelt]
 • Bokmelding: Olof Franck & Mikael Stenmark (red). Konstruktiv religionskritik. Filosofiska, teologiska och pedagogiska perspektiv. Anmeldt av Geir Skeie 
25
Målform: Bokmål
Antall sider: 126
Utgivelsesår: 2020
223,-
Delta Lærerveiledning 2. utg. Digital utgave
299,-
Delta Gruppeleiar (nyn)
169,-
Delta Presentasjon 3. utgave (bm)(nyn)
1 600,-
Prismet nr. 01/02-17
220,-