Prismet nr. 01-15

Religion - utfordring og mulighet

Artikler i dette heftet:

  • Religionsundervisning i terrorens tid [leder]
  • Makt- og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barnehagen: Av Svein Sando [Forskning]
  • Påskevandring som samarbeidsprosjekt - kunnskapsformidling eller religionsutøvelse? Av Reidun Rindal Opsal [Refleksjon]
  • Religions- og livssynsfagene i skolen. Av Trine Anker [Debatt]
  • Leir som varer? Av Solveig Gjesdal [Refleksjon]
  • En profesjonell, relasjonell aktør? Kateketen som leder i kvalitetsutvikling av lokal trosopplæring. Av Jo Edvardsen [Refleksjon]
  • Korskolen vår. Av Kristin Vold Nese [Praksis]
12
Målform: Bokmål
Antall sider: 56
Utgivelsesår: 2015
ISBN: 00328847
212,50