Prismet nr. 03-19

Kirkelig undervisning

Kirkelig undervisning da, nå og framover. 50 år med katekettjeneste av  Gunnfrid Ljones Øierud  [Leder] 
Kateketteneste og embetssyn – vigsling til kva? av Jan Ove Ulstein [Refleksjon]
Oppdrag, identitet og samarbeid. Kateket i praksis gjennom 50 år av Harald Skarsaune [Refleksjon]
Kateketutdanning – i går, i dag, i morgon av Eldbjørg Leinebø Ekre [Refleksjon]
Kirkelig undervisning og menighet i samspill. Refleksjon over endring de siste tiårene av Erling Birkedal [Refleksjon]
Kirkens undervisningstjeneste – tid for å tenke helhet av Kristine Aksøy [Refleksjon]
Trosopplæringsplanen som kunnskapsressurs – med taus kunnskap som kilde av Asbjørn Gutubø Håkonseth [Forskning]
Skolegudstjenester. Føringer, friksjon, forandring av  Gunnfrid Ljones Øierud [Forskning]
Åndsfrihet og tilgivelse –  barnehagens «glemte» verdier? Barnehagers arbeid med verdier  av Sissel Mørreaunet og Arve Gunnestad [Forskning]
Bokmeldinger
    Kirsti Melangen.  Kunsten å være klar. En fagbok om kirkelig undervisning. Anmeldt av Eldbjørg Leinebø Ekre, 
     Afset, mfl. (red.) Toleranse – religion – konflikt  Anmeldt av Vebjørn L. Horsfjord    

25
Målform: Bokmål/nynorsk
Antall sider: 124
Utgivelsesår: 2019
ISBN: 00328847
140,-