Delta Konflogg (nyn)

Konfirmanten si eiga bok

Konflogg er konfirmanten si eiga bok til konfirmantopplegget DELTA.

DELTA ER Ei UTFORDRING:
• Delta aktivt i konfirmantundervisninga med eigne tankar og refleksjonar.
• Delta i livet i kyrkjelyden og bli kjend med det levande trusfellesskapet.
• Delta i trospraksisane og gje rom for trua heime saman med familien.

Boka inneheld ei oppsummering av dagens tema og plass til å loggføre eigne notat. Den inneheld óg gudstenestelogg og plass til å loggføre oppgåver konfirmanten har hatt i kyrkjelyden. Bak i boka kan konfirmantlærar og medkonfirmantar skrive ei helsing.

Konfirmantopplegget er godkjent av K-Stud til bruk i grupper og kurs.

Flere enn 100
Forfatter: Brage Molteberg Midtsund
Målform: Nynorsk
Antall sider: 96
Utgivelsesår: 2016
ISBN: 9788282493079
69,-
Delta Gruppeleiar (nyn)
169,-
Delta Bøner for konfirmanten (nyn)
125,-
Delta Lærerveiledning 2. utg. Digital utgave
299,-


Til fadrane (nyn)
15,-
Delta Konflogg (bm)
69,-
Fadderbrev (nyn)
19,-
Eitt år sidan dåpen (nyn)
15,-