Prismet nr. 04-19

Mangfold, inkludering og dialog

Artikler i dette heftet:

Mangfold og nye læreplaner av  Gunnfrid Ljones Øierud  [Leder] 
Å gi rom for barns utprøving av faste i barnehagen av Katrine Giæver [Forskning]
Hvordan kan KRLE-faget fremstille islams mangfold? av Dag Hallvard Nestby [Forskning]
Juleavslutninger i skolen – et inkluderende fellesarrangement? av Mina Øverlien og Ole Kolbjørn Kjørven [Forskning]
Tro- og livssynsdialog i konfirmasjonsundervisning av Rosemarie Rustad Stakston [Refleksjon]
Pilegrimsvandinger i trosopplæringen og i samarbeid med andre av Hans Morten Haugen [Refleksjon]
Undervisning i kirkekunnskap – religionspedagogiske refleksjoner av Ola Tjørhom [Refleksjon]
Bokmeldinger
    Tove Nicolaisen: Hinduer. Anmeldt av Hildegunn Valen Kleive 
    Jari Ristiniemi, Geir Skeie, Karin Sporre (red): Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education. Anmeldt av Rune Øystese    

25
Antall sider: 96
Utgivelsesår: 2019
ISBN: 00328847
140,-