fargerborg

Utforsk kirken på en ny måte!

Dette er en helt ny måte å oppdage kirkerommet og Bibelen på! Med Kirke escape room får deltakerne sett og brukt kirkerommet på en ny måte, mens de leter etter hint, spor og gåter som de må løse.

Dette er en helt ny måte å oppdage kirkerommet og Bibelen på! Med Kirke escape room får deltakerne sett og brukt kirkerommet på en ny måte, mens de leter etter hint, spor og gåter som de må løse.

Escape room er et mer og mer kjent konsept for ungdommer, og det handler om å løse hint og gåter for å komme nærmere og nærmere en løsning innenfor et gitt tidspunkt.

I Kirke escape room er Bibelen et viktig redskap, i tillegg til tegn og symboler fra kristendommen, og ikke minst inventaret i selve kirkerommet. Klarer de finne hintene, løse oppgavene og dermed hele oppdraget innen en time?


IKO kan arrangere "opplæringsdag" i en kirke i ditt område, slik at staber og grupper kan få prøve opplegget selv. Målet er «learning by doing», slik at dere selv kan arrangere Kirke escape room i deres kirkerom i trosopplæringsarbeidet deres. Ta gjerne med ungdommer og andre frivillige fra din menighet når dere skal prøve det selv!

Til en slik dag trenger vi tilgang til et kirkerom, også setter vi opp en tidsplan der grupper fra flere menigheter i området får prøve escape room, en gruppe om gangen. Hver gruppe bruker omtrent én time. 

Ta kontakt med oss for å planlegge en slik dag i ditt bispedømme/område.

Kirke escape room er et opplegg med ulike oppgaver som skal settes rundt i kirken, bokser som må åpnes og koder som må finnes – som dere selv kan sette opp for grupper i din kirke! Det er mulig å klippe, lime og laminere selv, eller kjøpe ferdig kit fra IKO. Det følger med en instruksjon med forklaring og løsning som spillmesteren bruker for å sette i gang opplegget.

Opplegget er laget med særlig tanke på ungdommer etter konfirmasjonsalder. Men det fungerer også godt for voksne. Spredning i alder er heller ingen ulempe. Oppgavene krever ulike egenskaper, så her er det rom for mennesker med forskjellige tenkemåter. Samarbeid er viktig for å løse oppgavene innen tidsfristen. Målet er å få deltakerne til å utforske kirkerommet og Bibelen på en ny måte.


Du kan også kjøpe opplegget i nettbutikken (Dette følger med ved kurs). 


Kirke Escape Room er utviklet med støtte av K-stud. 

Tilbake til bloggen