Kristne høytider i barnehagen

Fortellinger og metoder til jul, påske og pinse

I denne boka får ansatte i barnehage og menighet et bredt utvalg metoder som kan brukes for å presentere de store kristne høytidene. Gjennom fortellinger, lek, sang og andre aktiviteter tilgjengeliggjøres høytidene på en praktisk måte. Fortellingsmanusene kan brukes som de står, eller man kan samle ideer og tilpasse dem etter eget ønske.  Metodene tar utgangspunkt i rammeplanen og ivaretar barnas behov for undring og kreativitet. 

Boka kan enkelt tas frem spontant før en samling, eller brukes i forberedelser til et pedagogisk opplegg over tid. Den spiraliserte ryggen gjør boken lett anvendelig under samlinger med barna. Den inviterer til samarbeid mellom barnehage og kirke, og har en spørrende og inkluderende tilnærming til høytidene. Slik vil metodene kunne brukes bredt, og passe til alle barnehager. 

Flere enn 100
Forfatter: Asbjørn Håkonseth, IKO
Illustratør: Thor Johannes Wang
Målform: Bokmål
Antall sider: 114
ISBN: 9788282495448
399,-
Elevtekster, læreboktekster og hellig tekst
399,-
Samarbeid mellom skole og kirke i et livssynsåpent samfunn
399,-
Innføring i KRLE-didaktikk
499,-
Fokus: Barn, krenkelser, tro
200,-
En ring av gull (hefte)
299,-
Fra babysang til skolestart
299,-
Bibelfortellinger Metode og formidling
299,-


Til fadderne (bm)
16,-
KirkeTrapp
Historia om Apostlane (nyn)
169,-
Kirkerottene Rottebæsj
16,-
Minne om dåpen (bm)
17,50