Bøner ved konfirmantgudstenesta (nyn)

Med dei nye bønene! Pakke med 11 stk

Forbønskort til konfirmasjonsgudstenesta. I kvar pakke er det elleve kort med ei unik bøn på kvart kort. Korta er tosidige og det er plass til å skrive namnet til konfirmanten. Bønene er henta frå revidert liturgi for gudstenester i konfirmasjonstida, vedteke på Kyrkjemøtet i 2021.

Flere enn 100
Målform: Nynorsk
Antall sider: 2
Utgivelsesår: 2022
ISBN: 9788282495103
125,-
Bønner ved konfirmantgudstjenesten (bm)
125,-


Til fadrane (nyn)
16,-
KirkeTrapp
Historia om Apostlane (nyn)
169,-
Fadderbrev  (bm)
20,-
KirkeTrapp
Intro SKOLEKLAR
49,-