Prismet nr. 03-15

Tema: Inn i sin tid

Artikler i dette heftet:

Inn i sin tid [leder]

I skjæringspunktet mellom kirke og samfunn. Av Finn Wagle [Aktuelt]

Teologi som ulike biter og deler. Ti år med trosopplæring i Den norske kirke. Av Elisabeth Tveito Johnsen [Forskning]

Barna og det gudstjenestefeirende fellesskapet. Av Ole Vinther [Refleksjon] 

Er det mange måter å være norsk på? – En empirisk studie av arbeid med minioritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Av Kari-Mette Walmann Hidle og Kari Krogstad [Forskning]

Trenger vi flere lærebøker i religionsdidaktikk? Av Marie von der Lippe [Bokmelding]

Dagens kroppsidelaisering og kristen kropssrealisme. Av Ove Olsen Sæle [Forskning]

Ikke på lager
Målform: Bokmål
Antall sider: 72
Utgivelsesår: 2015
ISBN: 00328847
Prismet nr. 02-15
212,50
Prismet nr. 01-15
212,50